Muzeum Zamojskie

Prochownia

Historia twierdzy i miasta Zamość

Arsenał

Wystawa stała Arsenał Zamojski od XVI do XIX w.

Pawilon pod Kurtyną

Zamojszczyzna na tle działań militarnych i rozwoju techniki wojskowej w XX w.

UE